Depåer

"Arrestlokalen" i Slussen med takdropp etc. innan man renoverade hela lokalen 2003.