Foton från Orrlindan

De fantasifulla figurerna som kantar uppfartsvägen till Orrlindan har skapats av Ella Lindblom, 1911-1989, född i Rörbäcksnäs.